Одеський лінгвістичний вісник – це фаховий науковий журнал, що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері мовознавства (германські, слов'янські, романські, східні мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика перекладу) представників Національного університету «Одеська юридична академія», а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Детальніше...

Бажаєте зв'язатися з нами?

Будемо на зв'язку