З нагоди 20-річчя Національного університету "Одеська юридична академія" кафедра іноземних мов №2 підготувала «Німецько-український словник юридичних термінів» (під загальною науковою редакцією д. ю. н., проф. С. В. Ківалова), який є актуальним лексикографічним виданням у галузях юридичної термінології, юридичної лексикографії та порівняльного правознавства і має значення для рішення таких важливих теоретичних питань, як порівняльний аналіз різних правових систем Німеччини та України. Словник містить близько 27 тисяч словникових статей, що утворюють термінологію з різних галузей права, вживану у Німеччині та німецькомовних країнах, та їх україномовних еквівалентів. Словник включає терміни та термінологічні обороти, що відображають основні правові інститути і поняття в області теорії державного права, конституційного, міжнародного, фінансового, торговельного, трудового, кримінального права і процесу, цивільного права і процесу та криміналістики.

У створенні «Німецько-українського словника юридичних термінів» взяв участь великий авторський колектив. Це відповідальні за переклад і поняттєво-категоріальний апарат структурних частин Словника: проф. Петлюченко Н. В., доц. Артюхова А. О., доц. Ланіна Г. М., ст. викл. Коваленко Н. О., викл. Гридюшко О. О., викл. Зайцев О. М., викл. Штуца К. М., ас. Колтунович Я. М., ас. Грудініна Т. В. (кафедра іноземних мов № 2); доц. Плотніков О. В., доц. Войтович П. П. (кафедра міжнародного права та міжнародно-правових відносин); доц. Акіменко Ю. Ю., доц. Рябошапченко А. О. (кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства); доц. Лагутіна І. В. (кафедра трудового права та права соціального забезпечення); ас. Алєксєєва І. М. (кафедра господарського права і процесу); асп. Нестеренко А. А. (кафедра адмі­ністративного та фінансового права); - відповідальні за загальну термінологічну, граматичну та стилістичну коректуру українського перекладу структурних частин Словника: проф. Степанов Є. М. (ОНУ імені І. І. Мечникова), доц. Мамич М. В., доц. Кісельова А. А., ст. викл. Ковалевська А. В., ст. викл. Ануфрієва Н. Д., ст. викл. Дуброва Н. І., ас. Завальська Л. В., ас. Слишинська Г. М. (кафедра при­кладної лінгвістики); ст. викл. Писаренко Л. М. (кафедра журналістики); ст. викл. Занько О. В. (кафедра іноземних мов № 1).

Словник є корисним для широкого кола правознавців: практиків, теоретиків, аспірантів, студентів, – а також усіх, хто цікавиться правовими системами України, Німеччини, Австрії, Швейцарії, окремими галузями права цих країн і має потребу в коректному тлумаченні та перекладі міжнародних німецькомовних правових документів. Особливо корисним словник є для юристів-міжнародників, що працюють в умовах інтеграційних європейських процесів, пов’язаних із апроксимацією принципів права Європейського Союзу в українському законодавстві.

Бажаєте зв'язатися з нами?

Будемо на зв'язку