10 жовтня 2018 року в стінах Національного Університету «Одеська юридична академія» кафедра іноземних мов №1 провела відкритий семінар, присвячений Європейському дню мов.

Метою заходу було привернення уваги до проблеми вивчення мов з метою підвищення рівня міжкультурного і міжмовного взаєморозуміння;

підтримання мовного розмаїття, двомовності кожного європейця;

демонстрація багатства мовного та культурного розмаїття Європи;

заохочення вивчення і освоєння різних мов в стінах університету і протягом усього життя людини.

Концепцією заходу були інформативні презентації студентів факультетів МПВ, ФПС та ЦГЮ про ВНЗ Європи англійською мовою.

Слід відмітити ентузіазм студентів при підготовці творчих презентацій. Семінар завершився дискусією, в ході якої було розглянуто питання «європейської двомовності». Незважаючи на декларовану рівноправність усіх мов Європейського Союзу, з розширенням меж ЄС все частіше спостерігається «європейська двомовність», коли фактично в роботі інстанцій використовуються в основному англійська, французька і, в меншій мірі, німецька мови або інші мови, залежно від ситуації.

Висловлюємо подяку декану факультету міжнародно-правових відносин -Неугоднікову А.О. і заступнику декана - Кацину М.Ю., а також відділу Міжнародних зв'язків Національного Університету «Одеська юридична академія» за підтримку і допомогу в організації заходу.

Семінар провели викладачі кафедри іноземних мов №1 Гусейнова К.С, Бубнов Д.В. під керівництвом завідувача кафедри Юлінецької Ю.В.