2 листопада 2018 р. відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ПАРАЛЕЛІ ТА КОНТРАСТИ: МОВА, КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАЦІЯ». Запропонована конференція об’єднала науковців різних галузей права задля жвавої дискусії з питань пошуку спільного та відмінного у мові та різних типах дискурсу: політичному, мас-медійному, правовому, перекладацькому та ін.

Роботу конференції відкрили: проректор з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор В. О. Туляков, декан факультету лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету доктор філологічних наук, професор М. І. Зубов, заступник декана факультету Міжнародно-правових відносин, доцент М. Ю. Кацин й завідувач кафедри іноземних мов № 2 Національного університету «Одеська юридична академія», доктор філологічних наук, професор Н. В. Петлюченко.

У конференції взяли участь не тільки знані професори та доценти, а й аспіранти і молоді вчені. До дискусії ІІ Всеукраїнської конференції «ПАРАЛЕЛІ ТА КОНТРАСТИ: МОВА, КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАЦІЯ» залучилися майже 60 учасників з різних вишів України. Серед них Національний університет «Одеська юридична академія», Міжнародний гуманітарний університет, Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Запорізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Для участі у конференції приймалися тези доповідей українською, російською, англійською та німецькою мовами. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПАРАЛЕЛІ ТА КОНТРАСТИ: МОВА, КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАЦІЯ» було опубліковано окремим збірником, що вийшов з друку до початку роботи конференції. У збірнику матеріалів містяться дослідження проблем порівняльно-історичного, типологічного, зіставного, міжкультурного, контактного мовознавства, юридичної лінгвістики, політології, методики викладання іноземних мов, перекладу та теорії комунікації.