15 листопада 2019 р. відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ПАРАЛЕЛІ ТА КОНТРАСТИ: МОВА, КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАЦІЯ», що об’єднала науковців різних галузей задля жвавої дискусії з питань пошуку спільного та відмінного у мові та різних типах дискурсу: політичному, мас-медійному, правовому, перекладацькому та ін.

У конференції взяли участь не тільки професори та доценти, а й аспіранти і молоді науковці. До дискусії ІІІ Всеукраїнської конференції «ПАРАЛЕЛІ ТА КОНТРАСТИ: МОВА, КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАЦІЯ» долучилися майже 70 науковців з усієї України: Національний університет «Одеська юридична академія», Міжнародний гуманітарний університет, Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Запорізький національний університет, Київський національний лінгвістичний університет та ін.

Тематика тез доповідей учасників охоплює дослідження проблем порівняльно-історичного, типологічного, зіставного, міжкультурного, контактного мовознавства, юридичної лінгвістики, політології, методики викладання іноземних мов, перекладу та теорії комунікації українською, російською, англійською та німецькою мовами, а також теорії комунікації та інформаційних технологій у лінгвістиці. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПАРАЛЕЛІ ТА КОНТРАСТИ: МОВА, КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАЦІЯ» було опубліковано окремим збірником.

Бажаєте зв'язатися з нами?

Будемо на зв'язку