Місце: Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», м. Миколаїв, вул.  Генерала Карпенка, буд. 18

Рівень:       кафедральний    

Організатор: кафедра гуманітарних дисциплін МІП НУ «ОЮА»

Відповідальний: к.філол.н., доцент Любімова О.В., ст. викл.Каліцева О.В.         

Учасники: кафедра гуманітарних дисциплін МІП НУ «ОЮА», викладачі кафедри – 7 учасників