Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті: https://ez.osvitavsim.org.ua/ (працює під час вступної кампанії).

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

• адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

• пароль для входу до кабінету;

• номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

• серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

• середній бал додатка до вказаного документа.

 

Як саме розраховується середній бал, визначено в Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі. Так, він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація).

Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи в загальну кількість не враховуються. 

У разі наявності кількох сертифікатів ЗНО, зазначається один із них на вибір вступника.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

• документа, що посвідчує особу;

• військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 або квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

• копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

• копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Бажаєте зв'язатися з нами?

Будемо на зв'язку