Відбувся майстер-клас для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», зокрема, для студентів факультету міжнародно-правових відносин, від практикуючого юриста Олександра Овчиннікова, який є адвокатом Колегії адвокатів м. Страсбурга у Франції. 

Даний захід був присвячений оскарженню рішень національних судів України в Європейському суді з прав людини. Це не дивно, адже Олександр Овчинніков отримав необхідний досвід у цій сфері, працюючи юристом ЄСПЛ та Департаменту з виконання рішень ЄСПЛ Ради Європи.

Європе́йський Суд з прав люди́ни — міжнародний  судовий  орган,  юрисдикція  якого  поширюється  на  всі  держави-​​члени  Ради  Європи, що  ратифікували Конвенцію про  захист  прав  людини  і основоположних  свобод, і  включає  всі  питання, які  стосуються  тлумачення  і  застосування  конвенції, включаючи міждержавні  справи  і  скарги  окремих  осіб.

Студенти факультету міжнародно-правових відносин отримали багато вражень від зустрічі, набули нових знань, які знадобляться їм у подальшій професійній діяльності, та дуже вдячні гостю за чудову лекцію.

Бажаєте зв'язатися з нами?

Будемо на зв'язку